MU Thế Kỷ | TEST: 05/07 - OPEN: 07/07

HƯỚNG DẪN ÉP LINH TINH KHÁC

Ép bình SD

Ép bình SD nhỏ

 

- Nói chuyện với Chaos Goblin tại Noria (180,100).

- Chọn mục "Kết hợp bình thường".

- Nguyên liệu:

 

  • + 3 Bình Máu Lớn
  • + 100.000 Zen

 

- Tỉ lệ thành công: 50%.

- Nếu thành công, nhận được bình SD nhỏ.

- Nếu thất bại, tất cả nguyên liệu sẽ biến mất.
 


Ép bình SD nhỏ

Ép bình SD vừa

 

- Nói chuyện với Chaos Goblin tại Noria (180,100).

- Chọn mục "Kết hợp bình thường".

- Nguyên liệu:

 

  • + 3 Bình Máu Tím nhỏ
  • + 500.000 Zen

 

- Tỉ lệ thành công: 30%.

- Nếu thành công, nhận được bình SD vừa.

- Nếu thất bại, tất cả nguyên liệu sẽ biến mất.
 


Ép bình SD vừa

Ép bình SD lớn

 

- Nói chuyện với Chaos Goblin tại Noria (180,100).

- Chọn mục "Kết hợp bình thường".

- Nguyên liệu:

 

  • + 3 Bình Máu Tím vừa
  • + 1.000.000 Zen

 

- Tỉ lệ thành công: 30%.

- Nếu thành công, nhận được bình SD lớn.

- Nếu thất bại, tất cả nguyên liệu sẽ biến mất.
 


Ép bình SD lớn

Ép bình Trái Cây

- Nói chuyện với Chaos Goblin tại Noria (180,100).

- Chọn mục "Kết hợp bình thường".

- Nguyên liệu:

  • + 1 Ngọc Sáng Tạo
  • + 1 Ngọc Hỗn Nguyên
  • + 3.000.000 Zen

 

- Tỉ lệ thành công: 100%.

- Bạn sẽ nhận được bình trái cây ngẫu nhiên. Bình trái cây được sử dụng để tăng điểm thuộc tính nhân vật từ 1~3 điểm (tuy nhiên nó cũng có thể gây giảm điểm từ 1~9 điểm).


Các loại bình Trái Cây


Các bản tin mới cập nhật khác khác:
Lịch Open chính thức Máy chủ MU Thế Kỷ - 13h ngày 7/7 [đọc: 463] 05-07-2020
Tặng 2 lần ReLife = 27.000 point và 2 tỷ Zen khi tạo nhân vật trong thời gian Test [đọc: 492] 05-07-2020
Tặng 10 triệu vnd trong tài khoản để Test đồ Webshop [đọc: 455] 05-07-2020
Cần đọc ngay để tránh bị lừa đảo, giả mạo [đọc: 216] 05-07-2020
Hướng dẫn cách tăng điểm cơ bản để Train cấp [đọc: 601] 05-07-2020
Mua bán tài khoản và vật phẩm cần đọc để tránh bị lừa đảo [đọc: 528] 05-07-2020
Cách khảm Sockets để kích thêm dòng Tính Năng Sockets [đọc: 146] 05-07-2020
Khảm socket Giáp trụ và Vũ khí cho từng Class (tham khảo) [đọc: 162] 05-07-2020
Hướng dẫn mua đồ trên Webshop [đọc: 535] 05-07-2020
Tính năng mở rộng túi đồ nhân vật [đọc: 409] 05-07-2020
Hướng dẫn phòng chống Hack và Keylogger [đọc: 369] 05-07-2020
Hướng dẫn ép Quái Điểu - Dinorant [đọc: 420] 05-07-2020
Hướng dẫn ép Chiến Mã - Dark Horse [đọc: 401] 05-07-2020
Hướng dẫn ép Quạ Tinh - Dark Raven [đọc: 398] 05-07-2020
Hướng dẫn ép Sói Tinh - Fenrir [đọc: 532] 05-07-2020
Hướng dẫn ép Cánh Cấp 3 - Wing 3 [đọc: 676] 05-07-2020
Hướng dẫn ép Cánh Cấp 2 - Wing 2 [đọc: 673] 05-07-2020
Hướng dẫn ép Cánh Cấp 1 - Wing 1 [đọc: 680] 05-07-2020
Hướng dẫn ép dòng tím 380 [đọc: 565] 05-07-2020
Hướng dẫn ép và nâng cấp dòng vàng Harmony [đọc: 610] 05-07-2020
Hướng dẫn chi tiết Hệ Thống Socket [đọc: 643] 05-07-2020
Hướng dẫn nâng cấp item từ lv 1 đến lv 15 [đọc: 578] 05-07-2020
Hướng dẫn làm Nhiệm Vụ 1 2 3 [đọc: 696] 05-07-2020
Các Lệnh Cơ Bản trong game Mu Online [đọc: 1349] 05-07-2020