MU Thế Kỷ | TEST: 03/04 - OPEN: 05/04

PCSHOPS NPC - TIỀN TỆ PCPOINTS

BQT xin giới thiệu 1 hệ thống tiền tệ trong Game đó là PcPoints và 1 hệ thông bán đồ mới trong Game như: Bless, Soul, Chao, Creation, Life...

  • NPC GM Store Tọa độ: 140 138 tại map Lorencia chỉ mua được = tiền tệ PcPoints
  • Điểm PcPoints sẽ hiện khi bạn mới đăng nhập vào Game, Để có điểm PCPoints bạn đánh các quái tại các Map Stadium, Aida, Kanturu... , Refuge, Barracks ....
  • Điểm PC Point tối đa là 30.000. Chỉ mua được tại Server 1 (nhấn nút D chọn Mua Đồ)

 Các bản tin mới cập nhật khác khác:
Thú - Pet và các vật phẩm khác trong Mu Online [đọc: 368] 03-04-2023
Các loại Ngọc - Jewel trong Mu Online [đọc: 364] 03-04-2023
Các loại Cánh - Wing trong Mu Online [đọc: 345] 03-04-2023
Tổng hợp Đồ Thần Thánh - Ancient Item có trong Mu Online [đọc: 311] 03-04-2023
Tổng hợp Giáp Trụ - Set Item có trong Mu Online [đọc: 390] 03-04-2023
Các loại Khiên - Shield trong Mu Online [đọc: 277] 03-04-2023
Các loại Chùy - Mace trong Mu Online [đọc: 312] 03-04-2023
Các loại Thương - Spear trong Mu Online [đọc: 266] 03-04-2023
Các loại Quyền Trượng - Scepter trong Mu Online [đọc: 284] 03-04-2023
Các loại Rìu - Axe trong Mu Online [đọc: 289] 03-04-2023
Các loại Nỏ - Crossbow trong Mu Online [đọc: 264] 03-04-2023
Các loại Cung - Bow trong Mu Online [đọc: 295] 03-04-2023
Các loại Gậy - Staff trong Mu Online [đọc: 283] 03-04-2023
Các loại Kiếm - Sword trong Mu Online [đọc: 261] 03-04-2023
Hệ thống Danh Hiệu - Cấp Bậc trong Game [đọc: 806] 03-04-2023
Giới thiệu chức năng Ủy Thác Reset [đọc: 277] 03-04-2023
Ủy Thác Online - Phương thức reset miễn phí [đọc: 276] 03-04-2023
Các loại tiền tệ được sử dụng trong Game [đọc: 736] 03-04-2023
Hệ thống cưới hỏi trong game Mu Online [đọc: 641] 03-04-2023
Hệ thống Auto trong game Mu Online [đọc: 791] 03-04-2023
Giới thiệu sói tinh [đọc: 688] 03-04-2023
Truyền thuyết lục địa mu [đọc: 641] 03-04-2023
Câu chuyện về lục địa huyền bí [đọc: 641] 03-04-2023
NPC trong game Mu Online [đọc: 603] 03-04-2023
Bản đồ trong game Mu Online - Map [đọc: 623] 03-04-2023
Thiết Binh - Rage Fighter [đọc: 340] 03-04-2023
Thuật Sĩ - Summoner [đọc: 377] 03-04-2023
Chúa Tể - Dark Lord [đọc: 350] 03-04-2023
Đấu Sĩ - Magic Gladiator [đọc: 382] 03-04-2023
Tiên Nữ - Fairy Elf [đọc: 419] 03-04-2023
  Xem tất cả các bản tin