MU Thế Kỷ | TEST: 27/07 - OPEN: 29/07

ỦY THÁC ONLINE - PHƯƠNG THỨC RESET MIỄN PHÍ

Ủy Thác Online là gì?

 • Ủy Thác Online là hình thức Online tại một server và 1 địa điểm nhất định để lấy Điểm Ủy Thác.
 • Điểm Ủy Thác dùng để Reset nhân vật mà không cần đến các nguyên liệu khác.

   

Làm gì để có Điểm Ủy Thác?

 • Điểm Ủy Thác sẽ tự động tăng khi bạn Online nhân vật tại Server 1 hoặc Server 2 và đứng trong làng map Lorencia hoặc Noria.
 • Mỗi một phút bạn Online nhân vật theo đúng quy định thì bạn sẽ nhận được 1 Điểm Ủy Thác.

   

Điểm Ủy Thác có bị mất không?

 • Điểm Ủy Thác sẽ bị mất khi bạn reset bằng Điểm Ủy Thác
 • Điểm Ủy Thác bị giảm trừ 10% vào 0h hàng ngày
 • Điểm Ủy Thác bị giảm trừ 50% vào đầu tuần
 • Điểm Ủy Thác bị giảm trừ 100% vào 0h đầu tháng

   

Để biết mỗi lần reset cần bao nhiêu Điểm Ủy Thác hãy truy cập tại đây.Các bản tin mới cập nhật khác khác:
Thú - Pet và các vật phẩm khác trong Mu Online [đọc: 182] 27-07-2019
Các loại Ngọc - Jewel trong Mu Online [đọc: 237] 27-07-2019
Các loại Cánh - Wing trong Mu Online [đọc: 228] 27-07-2019
Tổng hợp Đồ Thần Thánh - Ancient Item có trong Mu Online [đọc: 218] 27-07-2019
Tổng hợp Giáp Trụ - Set Item có trong Mu Online [đọc: 168] 27-07-2019
Các loại Khiên - Shield trong Mu Online [đọc: 141] 27-07-2019
Các loại Chùy - Mace trong Mu Online [đọc: 109] 27-07-2019
Các loại Thương - Spear trong Mu Online [đọc: 120] 27-07-2019
Các loại Quyền Trượng - Scepter trong Mu Online [đọc: 109] 27-07-2019
Các loại Rìu - Axe trong Mu Online [đọc: 130] 27-07-2019
Các loại Nỏ - Crossbow trong Mu Online [đọc: 122] 27-07-2019
Các loại Cung - Bow trong Mu Online [đọc: 121] 27-07-2019
Các loại Gậy - Staff trong Mu Online [đọc: 163] 27-07-2019
Các loại Kiếm - Sword trong Mu Online [đọc: 166] 27-07-2019
Hệ thống Danh Hiệu - Cấp Bậc trong Game [đọc: 836] 27-07-2019
Giới thiệu chức năng Ủy Thác Reset [đọc: 150] 27-07-2019
Các loại tiền tệ được sử dụng trong Game [đọc: 286] 27-07-2019
PCShops NPC - Tiền tệ PCPoints [đọc: 579] 27-07-2019
Hệ thống cưới hỏi trong game Mu Online [đọc: 341] 27-07-2019
Hệ thống Auto trong game Mu Online [đọc: 407] 27-07-2019
Giới thiệu sói tinh [đọc: 291] 27-07-2019
Truyền thuyết lục địa mu [đọc: 268] 27-07-2019
Câu chuyện về lục địa huyền bí [đọc: 270] 27-07-2019
NPC trong game Mu Online [đọc: 249] 27-07-2019
Bản đồ trong game Mu Online - Map [đọc: 278] 27-07-2019
Thiết Binh - Rage Fighter [đọc: 229] 27-07-2019
Thuật Sĩ - Summoner [đọc: 215] 27-07-2019
Chúa Tể - Dark Lord [đọc: 221] 27-07-2019
Đấu Sĩ - Magic Gladiator [đọc: 239] 27-07-2019
Tiên Nữ - Fairy Elf [đọc: 209] 27-07-2019
  Xem tất cả các bản tin